เว็บตรง

เว็บตรง ไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้น

เว็บตรง ไม่ใช่แค่เรื่องงานเท่านั้น

ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เว็บตรง และการทำงานที่มีคุณค่าที่มหาวิทยาลัย Kassel เป็นหนึ่งในห้าผู้ชนะการแข่งขัน EXCEED – Excellence for Developmentการขจัดความยากจนและความหิวโหยเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษที่ศูนย์ประสงค์จะมีส่วนร่วม เช่นเดียวกับเป้าหมายสหัสวรรษทั่วไปในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อการพัฒนา ด้วยเหตุนี้ Kassel จึงร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในอินเดีย...

Continue reading...

เว็บตรง การเลือกตั้งมีความหมายอย่างไรต่อการวิจัยและนวัตกรรม

เว็บตรง การเลือกตั้งมีความหมายอย่างไรต่อการวิจัยและนวัตกรรม

เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้วที่เสียง เว็บตรง ของเยอรมนีดังที่สุดในการกำหนดนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรป ในตอนนี้ การตัดสินใจแบบแบ่งแยกโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเยอรมันเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งของ Angela Merkel ทำให้เกิดคำถามว่านโยบายดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร และใครจะเป็นผู้กำหนดนโยบายดังกล่าว เขียนโดย David Matthews และ...

Continue reading...